DT  KIISCHPELT

Training fir Erwuessener:

Donneschdes vun 19h30 bis 21h30 Auer

Training fir Kanner:

Dënsdes an Donneschdes vun 19h00 bis 21h00 Auer 

an der Sportshall zu Wëlwerwolz

 

FC KIISCHPELT

Training Seniors:

Dënsdes an Donneschdes um 19h30 Auer

 

FANFARE KIISCHPELT

Musiksprouf:

Méindes

 

CHORALE  Ste CECILE PENSCH

Gesankprouf:

Dënsdes um 20h15 Auer

 

KIISCHPELTER KLAUTERCHER

Theaterprouf ( Okober -  Dezember)

Dënsdes, Fregdes a Samsdes

 

POMPJEEEN KIISCHPELT

Übung Jugendpompjeeën:

Dënsdes 18h45 bis 19h45

Übungen Pompjeeën:

Datumer ëmmer aktuell op www.spkiischpelt.lu

 

SENIORENTREFF

Kautebaach:  All 3. Mëttwoch am Mount (Centre Culturel Kautenbach)

Wilwerwiltz: All 2. Donneschdeg am Mount (Centre Communal Kiischpelt) Oktober-Juli

 

COUNTRY DANCE

Centre Culturel Kautebaach

Méindes an Mëttwochs vun 19h00 bis 21h30 Auer

 

SYNDICAT D'INITIATIVE KIISCHPELT

Gefouert Wanderungen am Kiischpelt:

All Méindeg vum 04.07. - 22.08.2015

Rendez-vous: 10h00 Camping Val D'or

Informationen: Tél.: (00352) 920691

 

INTERNET STUFF KAUTENBACH

Camping Kautenbach

All Dag ausser Donneschdes

 

 

Non
Non